Elektroniczne liczniki energii na szynę DIN
serii CEM


Liczniki CEM


Wielofunkcyjne liczniki energii elektrycznej

Nowe liczniki CEM do montażu na szynie DIN to statyczne liczniki jednofazowe i trójfazowe do pomiaru energii czynnej Klasy B/1 (EN 50470 / IEC 62053-21) oraz do pomiaru energii biernej Klasy 2 (IEC 62053-23). Posiadają wyświetlacz LCD (7-cyfrowy) z systemem kolejno następujących po sobie ekranów oraz 2 przyciski (1 z możliwością założenia plomby) do wyświetlania wszystkich informacji dotyczących pomiaru.


Licznik CEM-C30 + CEM-M-RS485


System OSC - wszechstronność w czystej postaci

Systemy zarządzania energią wymagają liczników, które spełniają międzynarodowe normy pomiarowe, a jednocześnie które mogą zostać wbudowane w standardowe protokoły komunikacyjne w budynkach. Gama CEM-M umożliwia użytkownikowi zainstalowanie licznika CEM-C odpowiedniego dla danej instalacji (jednofazowego, trójfazowego bezpośredniego lub trójfazowego pośredniego), a następnie - dodanie modułu CEM-M najbardziej dostosowanego do instalacji w zależności od jej protokołu komunikacji.

CEM-M to wymienne moduły komunikacyjne do liczników energii montowanych na szynie CEM-C. Moduły te umożliwiają zwiększenie osiągów liczników energii, dzięki temu że każdy licznik może dopasować się do systemu komunikacyjnego występującego w instalacji.


Komunikacja OSC


Moduł CEM-M zapewnia komunikację wszystkim modelom CEM-C przez podłączenie do portu optycznego. Dzięki temu systemowi można dostosować liczniki do dowolnej infrastruktury posiadającej protokół komunikacyjny.

Zależnie od modelu CEM-M podłączonego do liczników, uzyskamy różne protokoły komunikacyjne. W ten sposób, oprócz przystosowania do dowolnej istniejącej instalacji, możemy również zaktualizować nasz protokół komunikacyjny bez konieczności zmiany liczników.


CEM-M


Wydajne w ograniczonej przestrzeni

Liczniki CEM charakteryzują się niewielkimi rozmiarami (2~4 moduły szyny DIN) i posiadają wszelkie niezbędne parametry umożliwiające wykonanie prawidłowych pomiarów i zebranie maksymalnej ilości danych z instalacji.


Pomiary częściowe - całość stanowi sumę poszczególnych części

Za pomocą CEM możemy dokonać pomiarów od punktu do punktu w całej instalacji, kontrolując w ten sposób każdy pobór częściowy oraz sumę wszystkich poborów.


Przykład instalacji z wykorzystaniem liczników CEM-C


Typowe zastosowanie

Nowa gama wielofunkcyjnych liczników CEM została specjalnie zaprojektowana do zastosowań przy pomiarach częściowych. Liczniki umożliwiają pomiar, monitoring i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w instalacjach, w których występują różni konsumenci.
Liczniki CEM mogą być instalowane w obciążeniach indywidualnych, lecz również można je instalować w głównym punkcie instalacji, aby porównać ich pomiary z pomiarami licznika frmowego.

 • Naliczanie kosztów energii.
 • Kontrola poboru energii przez maszyny lub instalacje cząstkowe.
 • Kontrola kosztów produkcji.
 • Naliczanie zużycia energii, w godzinach produkcji i w kg CO2 dla danego elementu.


Zastosowanie liczników CEM


Certyfikacja MID


Certyfikacja MID


Dokładne

 • Dokładność w pomiarze energii czynnej:
  MID: Klasa B (EN 50470)
 • Dokładność w pomiarze energii czynnej:
  Klasa 1.0 (IEC 62053-21)
 • Dokładność w pomiarze energii biernej:
  Klasa 2.0 (IEC 62053-23)

Wszechstronne

 • Boczna szyna komunikacji, System OSC
 • Moduł komunikacyjny RS- 485 Modbus/RTU
 • Możliwość poszerzenia o nowe moduły komunikacyjne
 • Wbudowane seryjnie wyjście cyfrowe impulsowe


Bezpieczne

 • Możliwość zaplombowania całego urządzenia (przycisków oraz zacisków)
 • Dostosowany do systemów oficjalnego naliczania należności (MID)

Wielofunkcyjne

 • Pomiar kg zużytego CO2 oraz poboru energii w ujęciu ekonomicznym (€, $, INR, …)
 • Pomiar parametrów elektrycznych: V, A, kW, kvar, cos, Hz
 • Pomiar w 4 kwadrantach

Konkurencyjne

 • Najlepszy stosunek jakości do ceny
 • Z możliwością dostosowania do obwodu pomiarowego lub aplikacji.


Charakterystyki urządzeń:

 • Certyfkacja MID modułu B+D (zależnie od typu)
 • Klasa 1 dla energii czynnej (Klasa B zgodnie z MID), Klasa 2 dla energii biernej
 • Zgodnie z normami EN 50470 (normy europejskie MID) lub IEC 62052-11 (normy międzynarodowe) w zależności od typu
 • Niewielkie rozmiary (1, 2 lub 4 moduły DIN)
 • Licznik częściowy z możliwością resetu
 • 1 wyjście impulsowe z możliwością programowania zgodnie z DIN 43864
 • Wskazanie na ekranie nieprawidłowego połączenia
 • Gromadzenie energii również w przypadku nieprawidłowego połączenia


Licznik trójfazowy pośredni CEM-C30

CEM-C30


Licznik trójfazowy energii elektrycznej z pomiarem pośrednim 5(10)A. Posiada wyświetlacz LCD (7-cyfrowy) z systemem kolejno następujących po sobie ekranów. Jest wyposażony w boczny optyczny port komunikacyjny (system OSC) służący do podłączenia modułu komunikacyjnego (CEM-M). Posiada również 2 przyciski (1 z możliwością założenia plomby) do wyświetlania wszystkich informacji dotyczących pomiaru.


Licznik trójfazowy energii elektrycznej z bezpośrednim pomiarem do 65A. Posiada wyświetlacz LCD (7-cyfrowy) z systemem kolejno następujących po sobie ekranów. Jest wyposażony w boczny optyczny port komunikacyjny (system OSC) służący do podłączenia modułu komunikacyjnego (CEM-M). Posiada również 2 przyciski (1 z możliwością założenia plomby) do wyświetlania wszystkich informacji dotyczących pomiaru.


Licznik trójfazowy bezpośredni CEM-C20

CEM-C20

Licznik jednofazowy bezpośredni CEM-C10

CEM-C10

Licznik jednofazowy energii elektrycznej do 65A. Posiada wyświetlacz LCD (7-cyfrowy) z systemem kolejno następujących po sobie ekranów. Jest wyposażony w boczny optyczny port komunikacyjny (system OSC) służący do podłączenia modułu komunikacyjnego (CEM-M). Posiada również 2 przyciski (1 z możliwością założenia plomby) do wyświetlania wszystkich informacji dotyczących pomiaru.
CEM-C6 to jednofazowy licznik energii elektrycznej do 100A, który wykonuje dwukierunkowy pomiar energii i posiada klasę dokładności 1. Dodatkowo, licznik posiada wbudowany system komunikacji RS-485 / Modbus-RTU.


Licznik jednofazowy bezpośredni z komunikacją CEM-C6

CEM-C6