M - Pomiary

M.1: Instrumenty Analogowe


 1. EC,EZC,CEC: AMPEROMIERZE elektromagnetyczne (A.C.), panelowe
 2. EM: AMPEROMIERZE elektromagnetyczne (A.C.), szyna DIN
 3. EC,EZC,CEC: WOLTOMIERZE elektromagnetyczne (A.C.), panelowe
 4. EM: WOLTOMIERZE elektromagnetyczne (A.C.), szyna DIN
 5. BC,BM,CBC: AMPEROMIERZE magnetoelektryczne (D.C.), panelowe i DIN
 6. BC,BM,CBC: WOLTOMIERZE magnetoelektryczne (D.C.), panelowe i DIN
 7. BC,ZC: WSKAŹNIKI PROCESU, panelowe
 8. BM: WSKAŹNIKI PROCESU, szyna DIN
 9. MC,EMC: AMPEROMIERZE BIMETALOWE PRĄDU MAKSYMALNEGO, panelowe
 10. MMC: AMPEROMIERZE BIMETALOWE PRĄDU MAKSYMALNEGO, szyna DIN
 11. HC,HZC: CZĘSTOTLIWOŚCIOMIERZE WSKAZÓWKOWE, panelowe i DIN
 12. HLC: CZĘSTOTLIWOŚCIOMIERZE JĘZYCZKOWE, panelowe i DIN
 13. 2HC,2HLC: CZĘSTOTLIWOŚCIOMIERZE PODWÓJNE, Panelowe
 14. 2EC: PODWÓJNE WOLTOMIERZE Elektromagnetyczne, Panelowe
 15. WMC,WTC: WATOMIERZE do przekładników .../5A, Panelowe
 16. YMC,YTC: VAROMIERZE do przekładników .../5A, Panelowe
 17. FEMC,FETC: MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY, Panelowe
 18. SMC,STC: SYNCHRONOSKOPY, Panelowe
 19. UC,CUC: WSKAŹNIKI KOLEJNOŚCI FAZ, Panelowe
 20. SynchroMAX: PRZEKAŹNIKI SYNCHRONIZACYJNE, Panelowe
 21. CH: LICZNIKI CZASU PRACY, Panelowe
 22. PGR: WATOMIERZE Z WYŁ. PRZECIĄŻENIOWYM I MOCY UJEMNEJ, Panel.
 23. CEC,CBC,MEG-1000: INSTRUMENTY ANALOGOWE Z PRZEKAŹNIKAMI, Panelowe

M.2: Przetworniki pomiarowe


 1. CVE,CCE,CFE: PRZETWORNIKI o wąskim przekroju
 2. CV,CC,CW,CY,CF,CPF,CUP,CR2: PRZETWORNIKI

M.3: Elektroniczne liczniki energii


 1. CEM-C10,CEM-C20,CEM-C30,CEM-C6,CEM-M: ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII na szynę DIN
 2. MK-30-DC,MK-SH-DC: ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII prądu stałego
 3. LM: KONCENTRATORY
 4. EMS-30,EM-30: ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII, jednofazowe
 5. EDMk,MKD,MK: ELEKTRONICZNE LICZNIKI ENERGII, trójfazowe

M.5: Analizatory CVM


 1. CVM-C5,CVM-C10,CVM-B100/B150, CVM-A1500: ANALIZATORY CVM, panelowe
 2. BEZPRZEWODOWE ANALIZATORY POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WIBEEE
 3. CVM-MINI,CVM-NET,CVM-BD: ANALIZATORY CVM na szynę DIN
 4. CVM-1D: ANALIZATORY CVM-1D - jednofazowe
 5. TCP2RS+: POZOSTAŁE

M.6: Kontrolery, Koncentratory, Komunikacja


 1. EDS: REJESTRATORY DANYCH Z SERWEREM INTERNETOWYM
 2. MDC: KONTROLERY MOCY MAKSYMALNEJ
 3. LM: KONCENTRATORY
 4. TCP1RS+,TCP2RS+,USB-RS: KONWERTERY

M.7: Przekładniki i boczniki


 1. MC1,MC3: Energooszczędne PRZEKŁADNIKI KOMPAKTOWE serii MC z otworem
 2. TC: PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z otworem na szynę lub przewód
 3. TCH: PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE klasy 0,2S z otworem na szynę lub przewód
 4. TA: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z otworem na szynę
 5. TA-210: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z uzwojeniem pierwotnym
 6. TP: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWIERANYM RDZENIEM
 7. TM: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE na szynę DIN z uzwojeniem pierwotnym
 8. TW: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE na szynę DIN z otworem na szynę lub przewód
 9. TW25M: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WIELOPRZEKŁDNIOWE na szynę DIN z otworem na szynę lub przewód
 10. TSR: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE SUMUJĄCE, na szynę DIN
 11. TE: TRANSFORMATOR IMPEDANCJI
 12. TI: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z wyjściem 4..20mA zasilanie zewn. 10...28 Vdc
 13. TP: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z dzielonym rdzeniem i wyjściem 4..20mA, zasilanie zewn. 10...28 Vdc
 14. TCM,TCB: PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE z wyjściem 4..20mA, zasilanie wewn. 230 Vac
 15. TC-020: PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z wyjściem 0..20 mA d.c
 16. TC-420: PRZEKŁADNIKI WĄSKORDZENIOWE z wyjściem 4..20 mA d.c, zasilanie zewn. 7,5..36 V d.c.
 17. FA: ZASILACZ SIECIOWY (230 V a.c. / 15 V d.c.), na szynę DIN
 18. SHP,SHB,SH: BOCZNIKI, klasa 0,5

M.8: Analizatory przenośne


 1. ANALIZATORY PRZENOŚNE trójfazowe serii MYeBOX
 2. ANALIZATORY PRZENOŚNE trójfazowe serii AR6
 3. PRZENOŚNE REJESTRATORY do Audytów Energetycznych serii CIRe3 i CIReQ
 4. ANALIZATORY PRZENOŚNE trójfazowe serii AR5
 5. ANALIZATORY PRZENOŚNE jednofazowe serii C80
 6. Miernik dla SN

P - Zabezpieczenia i sterowanie

P.1: Zabezpieczenia różnicowo-prądowe


 1. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WGC
 2. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WG
 3. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WGP + CBS
 4. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WN
 5. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WRU (Przekaźniki z wbudowanym przekładnikiem)
 6. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WGBU (Przekładniki z wbudowanym przekaźnikiem)
 7. ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWE SERII WRN-22
 8. AKCESORIA

Q - Liczniki i jakość energii

Q.2: Analizatory QNA


 1. QNA - ANALIZATORY JAKOŚCI ZASILANIA klasy A(wg norm EN 50160 i IEC 61000-4-30)

R - Kompensacja mocy i filtracja harmonicznych

R.1: Regulatory


 1. REGULATORY MOCY BIERNEJ
 2. REGULATORY MOCY BIERNEJ DO KLUCZY STATYCZNYCH
 3. JEDNOSTOPNIOWY REGULATOR MOCY BIERNEJ NA SZYNĘ DIN

R.2: Kondensatory energetyczne nn


 1. KONDENSATORY TRÓJFAZOWE CYLINDRYCZNE nn - Seria CLZ-FP, 50/60 Hz
 2. KONDENSATORY TRÓJFAZOWE PRYZMATYCZNE nn - Serie CV, CQ i CS, 50/60 Hz
 3. KONDENSATORY SPECJALNE do filtracji harmonicznych nn - Serie CF i CF6B, 50/60 Hz