Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania CVM-A


CVM-A


Nowy CVM-A1500 jest doskonałym urządzeniem do monitorowania wszystkich punktów pomiarowych (reprezentacyjnych lub krytycznych) lub mających kluczowe znaczenie w instalacjach elektrycznych. Dzięki starannej i atrakcyjnej stylistyce przedniej części oraz nowatorskiemu interfejsowi SCV, urządzenie umożliwia użytkownikowi wyświetlenie dowolnego parametru w kombinacji z innymi na tym samym ekranie wyświetlacza. Jest to analizator sieci z pomiarem parametrów jakości zasilania, który oferuje szeroki wachlarz wyświetlanych parametrów elektrycznych. Począwszy od napięć, prądów, mocy, energii, zapotrzebowanie na moc prądu zmiennego z podziałem na poszczególne fazy, po dekompozycję do 63. harmonicznej. Dokonuje pomiaru i obliczeń zmiennych charakterystycznych dla jakości zasilania takich jak niezrównoważenia, flicker, współczynnik Ka, Kd itd., oraz pozwala monitorować kształty fali napięciowej i prądowej w czasie rzeczywistym (oscyloskop).


Analizator CVM-A


Jakość sieci elektrycznej pod nadzorem.

CVM-A1500 został zaprojektowany w celu monitorowania i nadzorowania parametrów elektrycznych, a także w celu wykrywania problemów z jakością zasilania. Idealny sprzęt do zamontowania w ważnych punktach pomiarowych, takich jak główne części instalacji lub urządzenie będące źródłem problemów. CVM-A1500 zapewnia szeroki wachlarz wyświetlanych parametrów elektrycznych takich jak:

 • Napięcia, prądy, moce, energie
 • Zapotrzebowanie na moc prądu zmiennego z podziałem na poszczególne fazy
 • Rejestrowanie zdarzeń dotyczących jakości zasilania co ½ cyklu z następującymi danymi: data, godzina, czas trwania i powiązany kształt fali
 • Zmienne jakości zasilania: niezrównoważenia, asymetrie, flicker itd.
 • Dekompozycja do 63. harmonicznej
 • Monitorowanie kształtów fali napięciowej i prądowej w czasie rzeczywistym (funkcja oscyloskopu)
 • Wykres wskazowy
 • Porównanie poboru energii w formie wykresu
 • Zawiera datalogger danych z programem do zarządzania energią (SGE): umożliwia gromadzenie danych zarejestrowanych na serwerze lub komputerze osobistym bez ograniczeń.


Parametry zapotrzebowania - widok graficzny


Parametry przyrostowe - widok graficzny


Wychwytuje nieprawidłowości dotyczące jakości zasilania napięciem począwszy od 10 ms, z datą i godziną wystąpienia oraz powiązanym kształtem fali (4 cykle przed zakłóceniem i 2 cykle po zakłóceniu). Wyświetla na ekranie ostatnich 10 zdarzeń jakościowych, za pomocą zintegrowanego serwera WWW (HTML5) przechowuje do 50 ostatnich zdarzeń jakościowych, a w połączeniu z programem PowerStudio przechowuje dane bez ograniczeń na serwerze lub na komputerze osobistym. Jako wartość dodana, CVM-A1500 prezentuje nieprawidłowości dotyczące jakości zasilania w różnych trybach. Lista wychwyconych nieprawidłowości, szczegółowe informacje dotyczące nieprawidłowości, streszczenie z podziałem na typ, fazę oraz ilość, kształt zarejestrowanej fali oraz wizualizacja ostatnich 10 zarejestrowanych nieprawidłowości na specjalnych wykresach CBEMA, ITIC i SEMI-F47.


Analizator CVM-A - parametry jakościowe


Łatwy, prosty i dostępny

Urządzenie posiada bardzo przyjazny interfejs. Zapewnia natychmiastowy dostęp, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, do wyświetlanych danych chwilowych, wykresów i tabel; umożliwia również w prosty i szybki sposób wyeksportowanie dane.


Menu głównego ekranu CVM-A1500


Parametry chwilowe - widok analogowy


Rejestracja kształtu fali

Analizator wychwytuje kształt fali napięciowej i prądowej przy wykrywaniu zdarzeń jakościowych lub zniekształcenia fali napięciowej oraz przechowuje odnotowane kształty fal w swojej pamięci, do dalszej analizy za pośrednictwem serwera WWW lub poprzez pobranie danych do programu PowerStudio.


Kształt fali w zdarzeniu jakościowym


Kształt fali w zdarzeniu jakościowym


Zapis przebiegu kształtu fali


Oscyloskop w czasie rzeczywistym

Wyświetla w czasie rzeczywistym kształty fal napięciowych i prądowych, posiada opcję zoom w odniesieniu do amplitudy fali oraz czasu, aby zapewnić dokładniejszy obraz danych.


Ekran oscyloskopu


Ekran oscyloskopu


Datalogger w wyposażeniu seryjnym

Urządzenie obejmuje moduł datalogger z wbudowanym programem PowerStudio: narzędzie służące do analizy, które umożliwia dostęp do wszystkich informacji zarejestrowanych przez analizator, a także zapewnia komunikację z wykorzystaniem Ethernetu. Wyświetla przeciętne wartości z różnymi konfiguracjami, łącznie z wartościami maksymalnymi, minimalnymi, przyrostowymi energii, zdarzeniami jakościowymi z powiązanym kształtem fali, zarejestrowanymi alarmami i dodatkowymi obliczeniami zaprogramowanymi przez użytkownika.


Widok oscyloskopu w PowerStudioBudowa modułowa


Z możliwością rozszerzenia o wiele funkcji

Jego modułowa budowa oraz możliwość rozbudowy za pomocą modułów rozszerzenia czynią go bardziej wszechstronnym, pozwalając dodać różne funkcje komunikacji i protokoły. Moduły oferują wiele możliwości kombinacji wejść/wyjść, zarówno cyfrowych, analogowych lub przekaźnikowych do sterowania dowolnym parametrem instalacji.Moduły rozszerzeń CVM-A1500


CVM-A 1500 posiada następujące charakterystyki i funkcje:

 • Format 144 x 144 mm
 • Ekran kolorowy VGA o dużej rozdzielczości
 • Ochrona czołowa IP 65 (z uszczelką)
 • 5 wejść napięciowych (3 fazy + neutralny + uziemienie) do 1000 V faza-faza
 • 4 wejścia prądowe ITF
 • Dokładność pomiaru napięcia, prądu Klasa 1 (20...600 V)
 • Dokładność pomiaru energii Klasa 0,2S (IEC 62053-22)
 • Rejestr wszystkich zmiennych na przestrzeni ponad jednego roku (wartości przeciętne, maksymalne i minimalne)
 • Zawiera moduł DATALOGGER (rejestr danych historycznych)
 • Urządzenie z możliwością rozbudowy do 3 modułów poprzez kombinację wejść, wyjść cyfrowych, analogowych, Modbus/TCP, Mbus, LonWorks, Profibus.
 • Interfejs użytkownika z 3 przyciskami pojemnościowymi
 • Uniwersalne źródło zasilania AC/DC oraz opcja DC
 • Punkt komunikacji RS-485 (protokół Modbus/RTU i BACnet) dla parametrów chwilowych
 • Zdalne wyświetlanie za pomocą komputera osobistego, smartfona lub tabletów, dzięki przeglądarce internetowej kompatybilnej z HTML5. Monitorowanie parametrów chwilowych, rejestrowanie zdarzeń, kształtów fali.
 • Personalizacja parametrów wyświetlanych na ekranie. Do 5 spersonalizowanych ekranów dla każdego widoku obejmującego 1, 3 lub 4 parametry.
 • Innowacyjny interfejs SCV (Slide, Choose & View) zmiennej prezentacji danych, który umożliwia personalizację parametrów pokazywanych na ekranie
 • Chwilowe parametry elektryczne, wartości maksymalne i minimalne (z datą i godziną), zapotrzebowanie na prąd oraz moc czynną i bierną
 • Parametry elektryczne inkrementalne (energie), czas, koszty, emisje
 • 3 taryfy (z możliwością wyboru za pomocą wejścia cyfrowego lub przez system komunikacji RS-485)
 • Możliwość pokazywania kosztów i emisji w kgCO2 na ekranie, dla energii pobranej lub wytworzonej oraz dla trzech taryf. Wiele taryf w serwerze WWW – wbudowany program PowerStudio.
 • 2 wyjścia przekaźnikowe dla alarmów ze zwłoką, czasami ON i OFF itd.
 • 2 wyjścia tranzystorowe dla alarmów lub generacji impulsów z wszystkimi możliwymi parametrami konfiguracji
 • 2 wejścia cyfrowe z możliwością kontroli wyboru taryf urządzenia lub z możliwością konfiguracji w celu monitorowania - za pomocą komunikacji RS-485 Modbus - stanów logicznych innych urządzeń elektromechanicznych (wyłączniki różnicowoprądowe, magnetotermiczne itd.) oraz obliczanie na innych licznikach.


Parametry chwilowe (napięcie fazowe) - widok cyfrowy


Zastosowania CVM-A 1500:

 • Kontrola, monitorowanie i rejestrowanie jakości zasilania w przyłączach wysokiego i niskiego napięcia. Zarówno w trybie ręcznym jak i zdalnym za pomocą serwera WWW. Integracja w innych systemach SCADA za pomocą poleceń XML.
 • 4 alarmy (2 tranzystorowe i 2 przekaźnikowe) w pełni programowalne w sposób niezależny dla wartości niskiej, wysokiej, histerezy, zwłoki w podłączeniu, odłączeniu, stanu spoczynkowego normalnie otwartego lub zamkniętego i blokady.
 • Generowanie impulsów przez wyjścia tranzystorowe, w pełni konfigurowalne w sposób niezależny dla dowolnego parametru przyrostowego (energie, koszty, kgCO2, czas na liczniku ogólnym lub czas z podziałem na taryfy).
 • Konwerter na sygnały analogowe dowolnych parametrów chwilowych mierzonych lub obliczanych przez urządzenie, dzięki wbudowaniu modułów rozszerzenia z wyjściami analogowymi.
 • Wyświetlacz sygnałów procesowych, dzięki wbudowaniu modułu rozszerzenia z wejściami analogowymi, z możliwością ich przeniesienia do systemów SCADA za pomocą systemów komunikacyjnych
 • Kontrola przełączeń obciążeń elektrycznych lub sygnałów alarmowych poprzez programowanie wyjść tranzystorowych lub przekaźnikowych wbudowanych lub dodanych przez moduły rozszerzenia.
 • Datalogger zintegrowany z serwerem WWW oraz serwerem XML (rejestr danych historycznych)


Dostęp zdalny do magazynu danych

 

Prezentacja video

Film reklamowy CVM-A1500

 

Film instruktażowy

Film instruktażowy CVM-A1500

 

Cenniki

Cennik CVM-A dostępny jest tutaj:

 

Dokumentacja

Karta katalogowa dostępna jest pod adresem:

Instrukcja dostępna jest pod adresem:

Deklaracja zgodności CE producenta dostępna jest pod adresem: