Liczniki energii

Liczniki energii są podstawowymi miernikami do kontroli przepływu mocy w sieciach energetycznych. Ich podstawową funkcją jest pomiar pobranej i/lub oddanej energii elektrycznej w celach rozliczeniowych lub kontrolnych (kosztorysowanie, monitoring). Wszystkie oferowane przez nas liczniki dokonują pomiaru True RMS (rzeczywistej wartości skutecznej) uwzgledniającego także tzw. moc odkształconą, która często jest przyczyną znacznych rozbieżności we wskazaniach różnych liczników.

Dokładność (klasa) pomiaru energii czynnej wynosi 1%, a energii biernej 2%.

Liczniki jednofazowe

Liczniki jednofazowe, montowane na szynie DIN (TS35), z liczydłami mechanicznymi lub elektronicznymi (LCD) pracują z bezpośrednim pomiarem prądu:

Cennik tych liczników dostępny jest tutaj:

Liczniki trójfazowe

Liczniki trójfazowe mierzą energię czynną, bierną pojemnościową i indukcyjną, pobieraną i oddawaną. Przystosowane są do montażu na szynie DIN lub tablicowego:

Liczniki posiadają dodatkowe rejestry energii cząstkowych (kasowalne przez użytkownika).

Cennik tych liczników dostępny jest tutaj:

Liczniki prądu stałego

Oferujemy także liczniki energii prądu stałego do sieci 5..800 Vdc, z bezpośrednim pomiarem prądu do 30 Adc lub z zewnętrznym bocznikiem ...Adc/60mV.

Cennik tych liczników dostępny jest tutaj:

Koncentratory

Wszystkie liczniki posiadają przynajmniej jedno wyjście impulsowania energii. Stała impulsowania jest programowalna przez użytkownika. Do zliczania impulsów służą koncentratory

Karty katalogowe:

Cennik koncentratorów dostępny jest tutaj:

Oprogramowanie

Do współpracy z koncentratorami i licznikami wyposażonymi w interfejs komunikacyjny służy program PowerStudio. Jest on dostępny bezpłatnie pod adresem:

http://circutor.com/docs/PowerStudio_x32_v3-4.zip

PowerStudio umożliwia skonfigurowanie podłączonych urządzeń, a także podgląd i rejestrację (archiwizację) mierzonych przez nie parametrów.

Cenniki

Cenniki wszystkich liczników dostępne są tutaj:

Dokumentacja

Katalogi oferowanych liczników energii dostępne są pod adresem:

http://www.convert.com.pl/liczniki_energii

Deklaracje zgodności CE producenta dostępne pod adresem:

http://www.convert.com.pl/deklaracje_CE