Liczniki energii prądu stałego

Liczniki pradu stalego MK-30-DC i MK-SH-DC

Firma CIRCUTOR S.A. oferuje dwa rodzaje liczników do pomiaru energii prądu stałego: MK-30-DC i MK-SH-DC. MK-30-DC jest przeznaczony do pomiaru bezpośredniego (do 30Adc) zaś MK-SH-DC do pomiaru przez bocznik.

MK-30-DC

MK-30-DC to licznik energii prądu stałego przeznaczony do pomiaru bezpośredniego (do 30Adc). Liczniki te oferowane są w dwu wariantach jeżeli chodzi o zakres mierzonego napięcia. W wersji podstawowej (kod produktu M30300) zakres pomiarowy mierzonego napiecia wynosi 800Vdc. W wersji opcjonalnej zakres ten jest zmniejszony do 125Vdc (kod produktu M30300 00 00D00).

Licznik ten wyposażony jest w czterocyfrowy wyświetlacz, który pozwala wyświetlać wybraną wielkość spośród 4 mierzonych: napięcie, natężenie, moc lub energię przy czym energia jest pokazywana na trzech "stronach": Wh, kWh i MWh. Liczniki te mają też konfigurowalne wyjście impulsowe, którym mogą sygnalizować systemowi nadzorczemu kolejne, ustalone przez użytkownika, przyrosty zmierzonej energii.

Liczniki te do pracy potrzebują zasilania zwykłym napięciem z sieci 230Vac. W razie potrzeby można zamówiec wykonanie przystosowane do zasilania prądem stałym (w jednym z trzech wariantów: na zakres 9..18Vdc, 18..36Vdc lub 36..72Vdc).

MK-SH-DC

MK-SH-DC to licznik energii prądu stałego przeznaczony do pomiaru przez bocznik (standardowy, z przekładnią na 60 mV). Liczniki te oferowane są w dwu wariantach jeżeli chodzi o zakres mierzonego napięcia. W wersji podstawowej (kod produktu M30400) zakres pomiarowy mierzonego napiecia wynosi 800Vdc. W wersji opcjonalnej zakres ten jest zmniejszony do 125Vdc (kod produktu M30400 00 00D00).

Licznik ten wyposażony jest w czterocyfrowy wyświetlacz, który pozwala wyświetlać wybraną wielkość spośród 4 mierzonych: napięcie, natężenie, moc lub energię przy czym energia jest pokazywana na trzech "stronach": Wh, kWh i MWh. Liczniki te mają też konfigurowalne wyjście impulsowe, którym mogą sygnalizować systemowi nadzorczemu kolejne, ustalone przez użytkownika, przyrosty zmierzonej energii.

Liczniki te do pracy potrzebują zasilania zwykłym napięciem z sieci 230Vac. W razie potrzeby można zamówiec wykonanie przystosowane do zasilania prądem stałym (w jednym z trzech wariantów: na zakres 9..18Vdc, 18..36Vdc lub 36..72Vdc).

Firma CIRCUTOR oferuje też szeroką paletę boczników do pomiaru prądu stałego. Ich cennik znajduje się tutaj.

Cenniki i instrukcje

Cenniki oferowanych liczników prądu stałego dostępne są tutaj:

M3: Podliczniki / Liczniki energii prądu stałego

zaś do instrukcji użytkownika tutaj:

Instrukcja użytkownika licznika energii prądu stałego MK-30-DC
Instrukcja użytkownika licznika energii prądu stałego MK-SH-DC